Dr inż. Katarzyna Juzoń-Sikora

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 52)
k.juzon@ifr-pan.edu.pl
mieszańce owsa z kukurydzą (linie OMA) • androgeneza • krzyżowanie oddalone zbóż • wyprowadzanie podwojonych haploidów zbóż • stres suszy glebowej • bobowate

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

 
DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

2021 (4 miesiące)

pobyt badawczy w Centrum Genomiki Strukturalnej i Funkcjonalnej Roślin Instytutu Botaniki Doświadczalnej (IEB) w Ołomuńcu, Czechy sfinansowany w ramach MINIATURA 4, NCN

od 2019 

adiunkt, Zakład Biotechnologii, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie

2017 – 2018

stypendium w ramach Visegrad Scholarship Program, 5 miesięcy, Katedra Biologii Chemicznej i Genetyki, Centrum Regionu Hanå ds. Badań Biotechnologicznych i Rolniczych, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu i Instytut Botaniki Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk

2016 – 2019  

pracownik naukowo-techniczny, Zakład Biologii Komórki, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie

2010 – 2015  

doktorant, Zakład Biotechnologii, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE

2018 – 2019  studia podyplomowe z biologii molekularnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
2015 doktor nauk rolniczych (wyróżnienie), dyscyplina: agronomia, specjalność: fizjologia roślin, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie
2010 – 2015  studia doktoranckie, Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie 
2010 magister inżynier rolnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2005 – 2010  studia magisterskie, Rolnictwo (Agrobiologia), Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im.                 H. Kołłątaja w Krakowie

 

TEMATYKA BADAWCZA

  • Powstawanie i funkcjonowanie mieszańców owsa z kukurydzą
  • Techniki in vitro zbóż - kultury pylników i mikrospor
  • Metody wyprowadzania podwojonych haploidów u roślin zbożowych
  • Fizjologiczne czynniki warunkujące proces androgenezy
  • Tolerancja roślin (bobowate, zboża) na stres suszy glebowej

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

  • Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH)
  • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro
  • Wyprowadzanie podwojonych haploidów: androgeneza i krzyżowania oddalone
  • Spektrofotometryczne analizy związków fenolowych, węglowodanów, białek, cukrów, potencjału antyoksydacyjnego
  • Chromatograficzne analizy poliamin (HPLC)

 

PUBLIKACJE

ORCID logo