Dr hab. Marta Libik-Konieczny

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 156)
m.libik@ifr-pan.edu.pl
Stres abiotyczny • reaktywne formy tlenu • transdukcja sygnału • morfogeneza in vitro • metabolity wtórne ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0378-2960

Publikacje

 • zobacz
  • Pistelli L.
  • Libik-Konieczny M.
  • Hasanuzzaman M.
  • Editorial: Plant-microbe interactions and their role in salinity tolerance.
  • 2023.
  • Frontiers in Plant Science, 14: 1142563.
  zobacz
  • Klajmon A.
  • Makowska K.
  • Zimny J.
  • Oleszczuk S.
  • Libik-Konieczny M.
  • Sebela M.
  • Gašparíková I.
  • Bąba W.
  • Konieczny R.
  • Gum Arabic influences the activity of antioxidant enzymes during androgenesis in barley anthers.
  • 2023.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 153: 145–157.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

Marta Libik-Konieczny https://orcid.org/ 0000-0003-0378-2960

Wykształcenie:

1994; magister biologii., Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

1999; doktor nauk biologicznych w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński.

2015; habilitacja w dziedzinie nauki biologiczne, dyscyplina biologia ,Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, Polska Akademia Nauk.

Zatrudnienie:

1994 - 1998; słuchaczka Środowiskowego Studium Doktoranckiego, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1998 - 1999; asystent w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1999 -2005; biolog w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego, Polska Akademia Nauk.

2005 - 2018; adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego, Polska Akademia Nauk

2018 – obecnie; profesor instytutu, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego, Polska Akademia Nauk.

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich:

1996 - 1997; Instytut Botaniki Uniwersytetu w Padwie (prof. P. Mariani), Włochy (12 miesięcy) w ramach stypendium fundowanego przez Rząd Włoski.

1996; kurs “Calcium signals in plant cells under cold acclimation” Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento S. Anna, Piza, Włochy (1 tydzień)

2002; kurs biologii molekularnej pt: "Technika PCR i jej zastosowanie”. DNA – Gdańsk (1 tydzień).

2010; Instytut Botaniki, Uniwersytet w Kilonii (dr Ch. Desel), Niemcy (2 tygodnie), w ramach projektu KBN N303 356935.

2014; Wydział Rolnictwa, Żywności i Środowiska, Uniwersytet w Pizie, Włochy (1 tydzień), w ramach projektu NCN nr 2013/09/N/NZ9/01650.

Nagrody:

1999 - Nagroda Dyrektora Zakładu Fizjologii Roślin PAN za pracę doktorską (1999).

2010 -  Dyplom uznania V Wydziału Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych „Regulacja równowagi redoksowej w tkankach asymilacyjnych liści”– nagroda dla zespołu badawczego pod kierunkiem prof. Z. Miszalskiego

Współpraca naukowa:

2006-2008; Wydział Biotechnologii Uniwersytetu DaYen Da-Tsuen, Changhua, w ramach współpracy dwustronnej Polskiej Akademii Nauk i National Science Council in Taiwanprojekt „Pathogen tolerance conferred by H2O2 generating glucose oxidase by transgenic tobaco”, prof. C-H Yu.

2009-2011; Katedra Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański, w ramach projektu MNiSW nr N303 356935, dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno.

2010 – 2011; Instytut Botaniki Uniwersytetu w Kilonii, Niemcy, w ramach projektu MNiSW nr N303 356935, dr Christine Desel.

2011 – obecnie; Katedra Roślin Warzywnych i Zielarskich, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w ramach projektu NCN nr 2012/05/B/NZ9/01035, dr hab. Ewa Capecka.

2011-obecnie; Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, w ramach projektu NCN nr 2012/05/B/NZ9/01035, dr hab. Adam Matkowski.

2014 –2015; Oxidative Stress and Plant Proteomics Group, Uniwersytet w Hamburgu, Niemcy, prof dr Sabine Lüthje

2013 – obecnie; Wydział Rolnictwa, Żywności i Środowiska Uniwersytetu w Pizie, Włochy w ramach projektu NCN nr 2013/09/N/NZ9/01650, prof. dr Laura Pistelli

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w projektach:

Wykonawca w projekcie KBN nr 6P04C 003 20; Udział procesów oddechowych w reakcji roślin na stres oksydacyjny, (zakończony 2003).

Wykonawca w projekcie KBN nr 6P04F 034 20; Oddziaływanie ozonu i NaCl na system antyutleniaczy u roślin typu CAM, (zakończony w 2003).

Wykonawca w projekcie KBN nr 3P04C 064 23; Rola reaktywnych form tlenu w odpowiedzi stresowej w roślinie o metabolizmie przejściowym C3-CAM Mesembryanthemum crystallinum, (zakończony 2005).

Wykonawca w projekcie „Pathogen tolerance conferred by H2O2 generating glucose oxidase by transgenic tobaco” realizowany, na Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu DaYen Da-Tsuen, Changhua (koordynator tajwański prof. C-H Yu), w ramach współpracy 14 dwustronnej Polskiej Akademii Nauk i National Science Council in Taiwan, (zakończony 2008).

Wykonawca w projekcie MNiSW nr N30308331/2685; Wrażliwość roślin wykazujących metabolizm typu przejściowego C3-CAM na czynniki stresu biotycznego na przykładzie Mesembryanthemum crystallinum, (zakończony 2010).

Kierownik w projekcie MNiSW nr N303 356935; Charakterystyka białka MnSODII (MnSODII - like protein) i systemów antyoksydacyjnych w kompetencji i determinacji do ryzogenezy w kulturach in vitro Mesembryanthemum crystallinum L. (zakończony 2011).

Wykonawca w projekcie w ramach akcji COST FA0605 (INPAS) nr 556/NCOST/2009/0; Fizykochemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia, (zakończony 2011).

Wykonawca w projekcie MNiSW nr N310 302339; Integracja metabolizmu węgla, azotu i siarki u ogórka w przebiegu zakażenia Pseudomonas syringae pv. lachrymans w warunkach elicytacji naturalnych reakcji obronnych przy zróżnicowanym nawożeniu azotowym, (zakończony 2013).

Kierownik w projekcie NCN nr 2012/05/B/NZ9/01035; Wpływ stresu oksydacyjnego na syntezę glikozydów stewiolowych w roślinach Stevia rebaudiana Bertoni, (zakończony 2016).

Wykonawca w projekcie NCN nr 2013/09/N/NZ9/01650; Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transformowanych za pomocą Agrobacterium rhizogenes roślinach Stevia rebaudiana Bertoni uzyskanych na drodze mikropropagacji, (zakończony 2017).

Publikacje z roku 2021

Libik-Konieczny M., Michalec-Warzecha Ż., Ślesak I., Pistelli L. 2021. Rhizobium rhizogenes-Mediated Genetic Transformation of Antidiabetic Plants. In: Gantait S., Verma S.K., Sharangi A.B. (eds) Biotechnology of Anti-diabetic Medicinal Plants. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-3529-8_12, pp 341-382.

Libik-Konieczny, M., Capecka, E., Tuleja, M. et al. 2021. Synthesis and production of steviol glycosides: recent research trends and perspectives. Appl Microbiol Biotechnol 105, 3883–3900. https://doi.org/10.1007/s00253-021-11306-x

Tuleja M., Santocki M., Dziurka M., Musiał K., Capecka E., Libik-Konieczny M. 2021. The search towards cyto-embryological and physiological obstacles in sexual reproduction of Stevia rebaudiana Bertoni. Scientia Horticulturae, 288: 110342 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110342