Publikacje

 • Franciszek Dubert x
Autor Tytuł Rocznik Miejsce publikacji PDF
In vitro culture as a tool for studying plant developmental processes at the physiological level in Poland 2022 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91:9113 zobacz
Effect of low temperature on germination, growth, and seed yield of four soybean (Glycine max L.) cultivars 2021 Agronomy, 11: 800 zobacz
Antioxidant activity as a response to cadmium pollution in three durum wheat genotypes differing in salt-tolerance 2020 Open Chemistry, 18 zobacz
Cadmium accumulation in the grain of durum wheat is associated with salinity resistance degree 2020 Plant, Soil and Environment, 66: 257-263 zobacz
Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) 2019 International Journal of Molecular Sciences, 20: 1705 zobacz
Breaking seed dormancy of Astragalus penduliflorus Lam. 2019 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 88: 3617 zobacz
Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide 2018 International Journal of Molecular Sciences, 19: 2416 zobacz
 • Jankiewicz L.S.
 • Dyki B.
 • Machlańska A.
 • Dubert F.
Oak leaf galls: Neuroterus numismalis and Cynips quercusfolii, their structure and ultrastructure 2018 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86: 1-13 zobacz
Seed hydropriming and smoke water significantly improve low-temperature germination of Lupinus angustifolius L. 2018 International Journal of Molecular Sciences, 19: 1-18 zobacz
Effects of zearalenone and 24-epibrassinolide on the salt tolerance of selected monocotyledonous crop plants 2017 Journal of Applied Botany and Food Quality, 90: 280 - 287 zobacz
 • Jankiewicz L.S.
 • Dyki B.
 • Machlańska A.
 • Dubert F.
Oak leaf galls: Neuroterus numismalis and Cynips quercusfolii, their structure and ultrastructure 2017 Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86: 3537 zobacz
Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it 2017 Crop & Pasture Science, 68: 680-690 zobacz
Role of the maternal effect phenomena in improving water stress tolerance in narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius) 2017 Plant Breeding, 136: 167-173 zobacz
 • Dubert F.
 • Kozik R.
 • Krawczyk S.
 • Kula A.
 • Marko-Worłowska M.
 • Zamachowski W.
Biologia na czasie 2 – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony 2016 Nowa Era, Warszawa
 • Płażek A.
 • Dubert F.
 • Kopeć P.
 • Krępski T.
 • Kacorzyk P.
 • Micek P.
 • Kurowska M.
 • Szarejko I.
 • Żurek G.
In vitro-propagated Miscanthus × giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition 2015 Biomass and Bioenergy, 75: 142-149 zobacz
Induction of somatic embryogenesis and biochemical characterization of Cordyline australis (G. Forst.) Endl. ‘Red Star’ callus 2015 Scientia Horticulturae, 192: 338-345 zobacz
Zastosowanie biostymulatorów w łagodzeniu skutków suszy i innych stresów środowiskowych u soi zwyczajnej (Glycine max L. Merr.) 2014 Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 22: 267–274
 • Plażek A.
 • Dubert F.
 • Kościelniak J.
 • Tatrzańska-Matuła M.
 • Maciejewski M.
 • Gondek K.
 • Zurek G.
Tolerance of Miscanthus x giganteus to salinity depends on initial weight of rhizomes as well as high accumulation of potassium and proline in leaves 2014 Industrial Crops and Products, 52: 278-285 zobacz
Zmiany parametrów fizjologicznych siewek łubinu wąskolistnego i grochu siewnego spowodowane suszą działającą na rośliny macierzyste 2013 Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18: 179-188
Failure of androgenesis in Miscanthus × giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores 2013 Sexual Plant Reproduction, 26: 297-307 zobacz
Factors contributing to enhanced pink snow mould resistance of winter rye (Secale cereale L.) – pivotal role of crowns for plant survival 2013 Physiological and Molecular Plant Pathology, 81: 54-63 zobacz
 • Płażek A.
 • Tatrzańska-Matuła M.
 • Maciejewski M.
 • Kościelniak J.
 • Gondek K.
 • Bojarczuk J.
 • Dubert F.
Investigation of salt tolerance of new Polish bread and durum wheat cultivars 2013 Acta Physiologiae Plantarum, 35: 2513-2523 zobacz
Progesterone moderates damage in Arabidopsis thaliana caused by infection with Pseudomonas syringae or P. fluorescens 2013 Biologia Plantarum, 57: 169-173 zobacz
The effect of ionizing radiation on vernalization, growth and development in winter wheat 2013 Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55: 23-28 zobacz
Sterility of Miscanthus x Giganteus results from hybrid incompatibility 2012 Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 54: 1-8 zobacz
Próba optymalizacji strefy plonowania u wybranych gatunków roślin strączkowych 2011 W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych. Creative Science - Monografia 2011, Tom I. Kuczera M. (red.) Wyd. Creative time, Kraków: 22-30
Próba optymalizacji strefy plonowania u różnych gatunków łubinu 2011 W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz.2. Nauki przyrodnicze. Tom I. Kuczera M. (red.), Wyd. Creative time, Kraków: 26-30
Cytological analysis of infection process and the first defence responses induced in winter rye (Secale cereale L.) seedlings inoculated with Microdochium nivale 2011 Physiological and Molecular Plant Pathology, 76: 189-196 zobacz
Plant age and in vitro or in vivo propagation considerably affect cold tolerance of Miscanthus×giganteus 2011 European Journal of Agronomy, 34: 163-171 zobacz
Resistance of Winter Rye (Secale cereale L.) to Microdochium nivale depends on soluble carbohydrate content but not on Abscisic acid level 2011 Journal of Phytopathology, 159: 751-758 zobacz
Improvement of medium for Miscanthus x giganteus callus induction and plant regeneration 2010 Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, 52: 105-110 zobacz
Studies relating to frost tolerance of Miscanthus x giganteus 2009 W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Naganowska B., Kachlicki P., Krajewski P. (red.), Wyd. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań: 123-131
Molekularne podstawy odporności roślin na stresy 2009 W: Genetyka i genomika w doskonaleniu roślin uprawnych. Naganowska B., Kachlick P., Krajewski P. (red.), Wyd. Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań: 87-93
Zastosowanie diod LED w systemach doświetlania roślin wyzwaniem na dzisiaj i na jutro 2009 Elektronika- Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, 10: 73-77 zobacz
Cell membrane permeability and antioxidant activities in the rootstocks of Miscanthus x giganteus as an effect of cold and frost treatment 2009 Journal of Applied Botany and Food Quality, 82: 158-162 zobacz
Wpływ lavandula angustifolia L. na występowanie chowaczy w uprawie rzepaku ozimego 2008 W: Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Matyjaszkiewicz E. (red.), Wydawca Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 23: 348-352
The physiological role of phenoloics 2008 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 524: 23-44
The modern proecological SSL-LED+PV system for supplementary irradiation of plants 2007 Proceedings of the 31th International Conference and Exhibition IMAPS. Rzeszów-Krasiczyn, 23-26 September 2007: 291-294
High brightness leds supplied from autonomous pv installation in proecological irradiation systems for plants cultivation 2007 Proceedings of the 22th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exibition. Fiera Milano, 3-7 September 2007: 3288-3291
Kultury in vitro miskanta olbrzymiego Miscantus x giganteus 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 175-154 zobacz
Kultury in vitro jako model w badaniach procesów fizjologicznych u roślin 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 93-103
Wpływ diod elektroluminescencyjnych (LED) na wzrost i morfologię kalusa bobiku 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 69-82
Bacterial infection and pretreatment with 24-epibrassinolide markedly affect the heat emission and membrane permeability of rape cotyledons 2007 Thermochimica Acta, 458: 89-91 zobacz
Effects of brassinosteroid infiltration prior to cold treatment on ion leakage and pigment contents in rape leaves 2007 Biologia Plantarum, 51: 355-358 zobacz
Możliwość wykorzystania allelopatycznych oddziaływań roślin do ograniczania zachwaszczenia 2004 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 496: 343-355 zobacz
Reakcje tkanek roślinnych in vitro na stres temperaturowy 2004 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 496: 23-34
Genotypic variation in the level of self-incompatibility in Brassica oleracea L. var capitata manifested under the influence of the environmental factors 2003 Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 45: 49-52 zobacz
The effect of electric current on flowering of grafted scions of non-vernalized winter rape 2003 Biologia Plantarum, 46: 625-628 zobacz
Wzrost, różnicowanie i regeneracja w kulturach in vitro bobiku (Vicia faba ssp. minor) 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 488: 553-562
Ocena samoniezgodności u kapusty głowiastej (Brassica oleracea l. var. capitata) metodą fluorescencyjną 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 488: 293-300 zobacz
Aktywność metaboliczna jako potencjalny wskaźnik zdolności do różnicowania w kulturach kalusa rzepaku – wpływ egzogennej spermidyny 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481: 357-367 zobacz
Changes in the composition of fatty acids and sterols of membrane lipids during induction and differentiation of Brassica napus (var. oleifera L.) callus 2002 Acta Physiologiae Plantarum, 24: 3-10 zobacz
Kinetics of 14C-labelled sucrose, myo-inositol and phosphatidylcholine uptake during induction and differentiation in Brassica napus callus culture 2002 Acta Physiologiae Plantarum, 24: 11-17 zobacz
Wpływ ingerencji w równowagę troficzną rośliny bobiku (Vicia faba L minor) na wielkość i strukturę plonów 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 481: 289-294 zobacz
Changes of plasma membrane H+-ATPase in pathogen-resistant and pathogen sensitive near-isogenic wheat lines in response to elicitor from stem rust 2000 Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 35: 251-259 zobacz
Differences in the lipid composition of plasma membrane in two near-isogenic lines of wheat (SrHope Ra and SrHopeSa) differing in their resistance to stem rust 2000 Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 35: 243-250 zobacz
Nauka rolnictwu przyszłości 1999 Nauka, 4: 9-28
Effect of length and developmental stage of spike on the induction and differentiation efficiency of callus tissue in winter wheat. Evidence for generative development of regenerated plants 1999 Acta Physiologiae Plantarum, 21: 355-363 zobacz
Czy podczas hodowli in vitro można ograniczyć reakcje stresowe w kulturach bobiku (Vicia faba ssp. minor)? 1999 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 469: 651-656
Wpływ stresu powodowanego częściową defoliacją na plonowanie roślin bobiku w warunkach szklarniowych 1999 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 469: 389-394
Współdziałanie zearalenonu z wybranymi substancjami w stymulacji rozwoju generatywnego pszenicy ozimej 1999 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 469: 305-310
Wpływ wernalizacji na wydajność fotosyntezy pszenicy ozimej 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polskau progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 510
Zmiany zawartości fenoli w kalusie bobiku (Vicia faba ssp. minor) w trakcie hodowli in vitro 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polskau progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 444
Wyznaczanie skali ozimości dla pszenicy 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polskau progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 441
Próba określenia natury sygnałów indukowanych w znamieniu kukurydzy pod wpływem zapylenia 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 343
Zdolność do kwitnienia regenerantów ozimego rzepaku 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 119
Wpływ zawiązywania i wzrostu brodawek Rhizobium na plonowanie roślin bobiku w kulturach wodnych 1998 51 ZjazdPTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 99
Zbadanie możliwości zastąpienia lub dokończenia wernalizacji zarodków pszenicy za pomocą egzogennego zearalenonu 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku" Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 42
The long-term effect of cold on the changes in peroxidase and catalase activity in the winter and spring wheat seedlings 1998 Winter Meeting 1998 of the Society for Free Radical Research (European region) -Oxygen, free radicals and oxidative stress in plants. Granada, 17-19 December 1998, Book of Abstracts: 117
Zmienność genomowa w obrębie rodzaju Brassicae czynnikiem warunkującym właściwości kultur w hodowli in vitro 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 227-232
Wpływ melatoniny na rozwój generatywny roślin Arabidopsis thaliana w warunkach in vitro 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 209-213
Wpływ antyoksydantów na zawartość fenoli,fluorescencję chlorofilu i aktywność metaboliczną kalusa bobiku (Vicia fabassp.minor) 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 191-197
Znaczenie temperatury w kulturach in vitro 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 45-53
Reakcja kalusa bobiku (Vicia faba ssp. minor) na warunki stresowe w kulturach in vitro 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 331-334
Wpływ różnych stężeń azotu na zawiązywanie i wzrost brodawek Rhizobium oraz intensywność fluorescencji chlorofilu roślin bobiku (Vicia faba ssp. minor) 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 159-162
Wpływ zearalenonu na zmiany potencjału elektrycznego i wzrost roślin ozimych po 2-tygodniowej wernalizacji w warunkach in vitro 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 147-134
Genetic variability as a factor influencing in vitro culture in the genus Brassica 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 43
The influence of melatonine on generative development of Arabidopsis thaliana in in vitro cultures 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 40
Effects of antioxidants on phenolic concentration,chlorophyll fluorescence and heat production in Vicia faba callus tissue 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 38
The role of temperature in in vitro cultures 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 8
Reaction of the field bean (Vicia faba ssp.minor) 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 73
Differences in the lipidscomposition of plasma membrane in two near-isogenic lines of wheat (SrHopeRa andSRHopeSa) differing in their resistance to stem rust 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 69
The effect of water elicitorfrom stem rust on the activity of H+-ATPase in two near-isogenic lines of wheat (SrHopeRaand SRHopeSa) differing in their resistance to the pathogen 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 69
The influence of various nitrogen concentration on the setting and growth of Rhizobium root nodules and the intensity of chlorophyll fluorescence in field bean (Vicia faba ssp. minor) plants in hydroponic cultures 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 37
The influence of zearalenone on electrical potential and growth of winter crops after two weeks vernalization in vitro 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 33
Tentative determination of the molecular weight of substances stimulating the flowering of winter wheat 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 183-188 zobacz
The effect of selected chemical factors that influence the ability of wheat callus to differentiation on physico-chemical proprties of cell membranes. II. Changes of electric properties of cell surface 1998 Current Topics in Biophysics, 22: 57-61 zobacz
The effect of selected chemical factors that influence the ability of wheat callus to differentiation on physico-chemical proprties of cell membranes. I. Changes in the composition of lipids and their fatty acids 1998 Current Topics in Biophysics, 22: 49-56 zobacz
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów z podstaw liści wernalizowanych siewek pszenicy 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 29-32
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 39-50
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku w warunkach in vitro - badania wstępne 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 75-78
40 lat działalności naukowej Zakładu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1997 Postępy Nauk Rolniczych, 3: 129-134 zobacz
Zegar biologiczny w kulturach in vitro 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 585-588
Stres oksydacyjny w kulturach tkankowych bobiku (Vicia faba ssp. minor) 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 393-396
Skład kwasów tłuszczowych tkanki kalusowej uzyskanej z liści wernalizowanej pszenicy 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 541-544
Możliwość uzyskania roślin generatywnych wyprowadzonych z izolowanych stożków wzrostu pędu pszenicy ozimej oraz stymulowanie ich rozwoju generatywnego przez ekstrakty tkankowe w warunkach in vitro 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 367-370
Wpływ różnych czynników antyutleniających na indukcję i żywotność kalusa bobiku 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 211-217
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku in vitro 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 75-78
Biologiczne i elektroniczne systemy przetwarzania informacji - zbieżności przypadkowe czy zamierzone? 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 17-29
"Historia naturalna" badań in vitro w Zakładzie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie od jego początku, tj. od 1956 roku 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 11-17
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów ozimej pszenicy z podstaw liści wernalizowanych siewek 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 29-33
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Efektywność ekstraktów z siewek o różnym stopniu indukcji generatywnej 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 33-38
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej - współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 39-51
Influence of various antioxidant factors on the induction and vitality of callus of field bean (Vicia faba ssp. minor) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 239
Influence of the elicitor of stem rust on the viability and growth rate of callus from two near-isogenic wheat genotypes 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 238
Transfer the readliness to earing of regenerants obtained via callus from some genotypes of winter triticale 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 221
Effect of the electric field on the induction of flowering in rape under in vitro conditions - preliminary investigations 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 207
Biological and electronic systems of information processing -incidental or intendent concurence? 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 203
Obtaining of wheat regenerants capable offlowering from leaf base 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 198
Influence of tissue extracts on the generative development of winter wheat. The effectiveness of extracts from seedlings of various degrees of generative induction 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 197
Influence of tissue extracts on the generative development of winter wheat. Co-action and the exogenous zearalenon 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 196
Fizjologia nie tylko w laboratorium - metody i urządzenia do polowej oceny roślin w stacjach hodowli 1997 I Krajowa Konferencja "Hodowla roślin". Poznań, 19-20.11.1997, Materiały: 485-490
Reaction of the field bean (Vicia faba ssp.minor) 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 73
The effect of selected growth regulators on inhibition and regeneration of field bean (Vicia faba ssp. minor) callus 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 57
Differences in the lipids composition of plasma membrane in two near-isogenic lines of wheat (SrHopeRa and SRHopeSa) differing in their resistance to stem rust 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 69
The effect of water elicitor from stem rust on the activity of H+-ATPase in two near-isogenic lines of wheat (SrHopeRa andSRHopeSa) differing in their resistance to the pathogen 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 69
Comparision of the morphological features of the plants of winter triticale regenerated through callus obtained from immature inflorescences and from seeds 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 56
The influence of various nitrogen concentration on the setting and growth of Rhizobium root nodulesand the intensity of chlorophyll fluorescence in field bean (Vicia faba ssp. minor) plants in hydroponic cultures 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 37
The influence of zearalenone on electrical potential and growth of winter crops after two weeks vernalization invitro 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 33
A quick test to evoluate the activity of factors stimulating flowering of winter wheat under in vitro conditions 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 55
Relation between the electric surface potential of callus tissue and its histological structure 1997 Current Topics in Biophysics, 21: 31-36 zobacz
Relationship between differentation of cells in wheat callus and their surface potential 1997 Current Topics in Biophysics, 21: 26-30 zobacz
"Historia naturalna" badań in vitro w Zakładzie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie od jego początku, tj. od 1956 roku 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996r., Streszczenia: VIII
Condition of field bean (Vicia faba ssp. minor) callus culture for inhibition of the tissue stress reaction 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 120-122
The effect of cadmium ions on the growth of callus from Acer pseudoplatanus L. cultivated in vitro 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 144-145
Różnorodność biologiczna: pojęcia, oceny, zagadnienia ochrony i kształtowania 1996 Zeszyty Naukowe PAN, 15: 189-192
The low temperature drying of soybean (Glycine max) seeds as a factor reducing injuries caused by exposure to chill during subsequent germination 1996 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Series Biological Sciences, 43: 1
Stimulation of generative development of winter wheat by the extracts from inflorescences of various crop plants 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 241-247
Selected physico-chemical properties of the flower inducing factor in extract from wheat ears 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 235-240.
Pobieranie wybranych metabolitów przez komórki kalusa rzepaku (Brassica napus) o różnym stopniu zróżnicowania 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczzenia: 80
Wpływ różnych czynników antyutleniających na indukcję i żywotność kalusa bobiku (Vicia faba ssp. minor) 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 65
Wpływ elicitora ze rdzy zbożowej na żywotność i tempo wzrostu kalusa z dwóch prawie izogenicznych linii pszenicy 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia
The effect of Cd2 ions of callus from Acer pseudoplatanus L. cultivated in vitro 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 144
Przekazywanie poprzez kalus zdolności do kłoszenia się regenerantów u kilku genotypów pszenżyta ozimego 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 15
Wzrost i różnicowanie kalusa pszenicy ozimej pod wpływem stresu niskiej temperatury i 2,4-D 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 359-368
Comparison of the ability to flower of regenerantion obtained via callus from various parts of immature inflorescence of winter wheat 1996 Plant Physiology and Biochemistry, Special issue: 68
Porównanie indukcji i różnicowania kalusa uzyskanego z różnych fragmentów niedojrzałych kwiatostanów pszenicy ozimej 1996 VI Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Lublin, 12-14.09.1996, Streszczenia: 84
The reaction of various organs of wheat plants on stress caused by 2,4-D treatment at in vitro culture 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 123-124
Effect of vernalization conditions on growth and differentiation of callus from immature embryos and on generative development of regenerated plants of winter wheat 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 67-74
The induction of callus from rape hypocotyl under external field 1996 Plant Physiology and Biochemistry, Special issue: 274
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku w warunkach in vitro - badania wstępne 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996,Streszczenia: 34
The estimation of stress accompanying the isolation of protoplasts from hypocotyl of rape seedlings 1996 Plant Physiology and Biochemistry, Special issue: 275
Biologiczne i elektroniczne systemy przetwarzania informacji - zbieżności przypadkowe czy zamierzone? 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 7
Stress in in vitro cultures 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 45-47
Wykorzystanie kultur in vitro w badaniach odporności roślin na działanie czynników stresowych 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 37-48
Wpływ jonów Ca2+ i 2,4-D na właściwości elektryczne i skład kwasów tłuszczowych kalusa pszenicy ozimej 1996 VI Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Lublin, 12-14.09.1996, Sreszczenia: 35
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kalusa rzepaku 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 207-212
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów z podstaw liści wernalizowanych siewek pszenicy 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 26
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Efektywność ekstraktów z siewek o różnym stopniu indukcji generatywnej 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 25
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 2
Wpływ zearalenonu na rozwój generatywny pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1996 32. Zjazd PTBioch. Kraków, 17-20.09.1996, Streszczenia: 326
Wstępne badania nad wrażliwością tkanki macierzystej i kalusowej pszenicy w warunkach in vitro na elicitor ze rdzy zbożowej 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 201-204
Wpływ różnych czynników na indukcję i wzrost kalusa z epikotyla siewek bobiku Vicia faba minor 1995 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków: 357-360
Wpływ różnych czynników na szybkość ciemnienia eksplantatów bobiku Vicia faba ssp. minor w kulturach in vitro 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 480
Strefowa budowa kalusa a potencjał elektryczny jego powierzchni 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 437
Comparison of the applicability of Polish varieties of winter wheat for in vitro cultures. Part II: Induction of callus from meristematic tissue of the basis of coleoptile and the first leaf 1995 Acta Agraria et Silvestria, 33: 35-43 zobacz
Transfer of the ability to flower in winter wheat via callus tissue regenerated from immature inflorescences 1995 Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 41: 285-288 zobacz
Wpływ lokalizacji strefy wytwarzania strąków na roślinach bobiku (Vicia faba L. minor) na ich symbiozę z bakteriami brodawkowymi 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 165
Dependence of the symbiosis of field bean plants (Vicia faba L. minor) with root nodule bacteria on the location of the pod formation zone on the shoot 1995 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 33: 3-12
Wpływ strąków i dekapitacji roślin bobiku (Vicia faba L. minor) na ich symbiozę z bakteriami brodawkowymi 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 96
Powierzchniowy potencjał elektryczny jako wskaźnik różnicowania się komórek kalusa pszenicy 1995 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Łódź, 11-13.09.1995, Materiały: 66
The influence of selected factors on the induction and regeneration of callus from immature embryos of wheat 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 95
Changes in surface electric potential during differentiation of shoot apex of wheat 1995 Second Workshop on Plant Physiology and Biochemistry. Poznań, 14-15 September 1995, Abstracts: 12
Protoplasty jako model w badaniach nad wpływem chłodu na rośliny 1995 31. Zjazd PT Biochemicznego. Warszawa, 6-8.09.1995, Streszczenia: 131
Wpływ chłodu na wybrane właściwości protoplastów mezofilu liści kukurydzy oraz na ich skład lipidowy i nienasycenie kwasów tłuszczowych 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 83
Znaczenie mutantów w fizjologii roślin 1995 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków: 31-36
Wpływ różnych czynników na indukcję i wzrost kalusa z epikotyla siewek bobiku Vicia faba ssp. minor 1994 I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 15-17.12.1994, Streszczenia: 66
Comparison of the applicability of domestic varieties of winter wheat for in vitro cultures. Part I: Endosperm supported induction of callus mesocotyl of mature embryos 1994 Acta Agraria et Silvestria, 32: 95-104
The long-term effect of cold on the metabolism of winter wheat seedlings. II. Composition of fatty acids of phospholipids 1994 Journal of Thermal Biology, 19: 171-176 zobacz
Szybka regeneracja zdolnych do kwitnienia roślin pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 516: 315-320
Szybka regeneracja zdolnych do kwitnienia roślin pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 59
Przenoszenie zdolności do kwitnienia poprzez kalus uzyskany z różnych eksplantatów generatywnie zaindukowanych siewek pszenicy ozimej 1994 Trzecie Seminarium Krajowe. "Rośliny zbożowe: kultury pylnikowe, hodowla niedojrzaych zarodków - możliwości ich zastosowania". Poznań, 15.02.1994, Streszczenia: 17
Effect of completion of vernalization on generative development of winter rape (Brassica napus L. var. Oleifera) plants 1994 Journal of Agronomy and Crop Science, 172: 28-37 zobacz
Changes of electrical potential during redifferentiation cells and callus induction in wheat tissue 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5: 333-337
Zmiany potencjału elektrycznego podczas odróżnicowywania komórek i indukcji kalusa w eksplantatach pszenicy 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 62
Zmiany potencjału elektrycznego tkanki przed i w czasie tworzenia kalusa 1994 Trzecie Seminarium Krajowe. "Rośliny zbożowe: kultury pylnikowe, hodowla niedojrzaych zarodków - możliwości ich zastosowania". Poznań, 15.02.1994, Streszczenia: 14
The long-term effect of cold on the the metabolism of winter wheat seedlings. I. Growth and hydration of seedlings at in vitro conditions 1994 Journal of Thermal Biology, 19: 103-110 zobacz
Induction of generative development of winter rape plants (Brassica napus L. var. oleifera) in relation to vernalization conditions and age of vernalized plants 1994 Journal of Agronomy and Crop Science, 172: 119-125 zobacz
Nowe dowody na obecność materialnego czynnika kwitnienia u ozimych roślin uprawnych 1994 Działalność naukowa PAN. Polska Akademia Nauk: 50
Znaczenie mutantów w fizjologii roślin 1994 I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 15-17.12.1994, Streszczenia: 23
Could plant physiology and biochemistry help breeders in the improvement of crop plants? 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5: 173-182
Czy fizjologia i biochemia roślin mogą wspomóc hodowlę w udoskonalaniu roślin uprawnych? 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 4
Stimulation the effectiveness of partial vernalization to isolated embryos of winter wheat by the extracts from plants of different stages of generative development 1994 Acta Physiologiae Plantarum, 16: 27-32
The effectiveness of flowering stimulation in winter wheat under the influence of extracts from plants of various degrees of generative induction 1994 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 42: 63-71
Poszukiwanie aktywnego materiału roślinnego stymulującego kwitnienie ozimej pszenicy po częściowej wernalizacji zarodków w warunkach in vitro 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5: 321-325
Poszukiwanie aktywnego materiału roślinnego stymulującego kwitnienie ozimej pszenicy po częściowej wernalizacji zarodków w warunkach in vitro 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 60
Ocena przydatności krajowych odmian pszenicy ozimej do celów hodowli in vitro 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 136
Wernalizacja tkanki kalusowej z niedojrzałych zarodków przenicy odmiany Grana 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 116-117
Ćwiczenia z fizjologii roślin z podstawami biochemii dla studentów Wydziału Rolniczego 1993 Akademia Rolnicza w Krakowie: 1-171
Changes of surface potential and phospholipid composition of winter wheat callus cells grown at 5 and 25 °C 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 171: 243-250 zobacz
Zależność pomiędzy różnicowaniem się komórek kalusa pszenicy i ich potencjałem elektrycznym 1993 29. Zjazd PTBioch. Wrocław, 15-17.09.1993, Streszczenia: 561
The effectiveness of vernalization of immature embryos of winter wheat var. Grana as related to age and exogenous phytohormones 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 170: 234-242 zobacz
Porównanie składu kwasów tłuszczowych w osfo- i galaktolipidach protoplastów rzepaku o różnej gęstości 1993 5. Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Wrocław, 2-4.07.1993, Streszczenia: 141
Wpływ chłodu na skład kwasów tłuszczowych w protoplastach i całych organach siewek ozimego rzepaku 1993 29. Zjazd PTBioch. Wrocław, 15-17.09.1993, Streszczenia: 152
Influence of cold and concentration of sucrose on its uptake and respiration rate of isolated embryos of winter wheat 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 171: 305-313 zobacz
Protoplasty jako nowe narzędzie w fizjologii roślin 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 56-57
Efektywność wernalizacji ozimej pszenicy pod wpływem ekstraktów z niedojrzałych kłosków o różnym stopniu oczyszczenia 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 115
Efektywność wernalizacji niedojrzałych zarodków ozimej pszenicy Grana jako parametr wieku oraz egzogennych regulatorów wzrostu 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 79
Changes in phospholipids and their fatty acids composition in the microsomal fraction from young leaves of winter wheat cv. Grana after vernalization and during generative development 1992 Acta Physiologiae Plantarum, 14: 63-70
Wpływ długotrwałego działania chłodu na skład kwasów tłuszczowych fosfolipidów w siewkach pszenicy ozimej 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 90
Przenoszenie zdolności do kwitnienia pszenicy ozimej za pomocą tkanki kalusowej uzyskanej z niedojrzałych kwiatostanów 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 80
Regulacja tworzenia plonu nasion na różnych strefach pędu bobiku (Vicia faba L. minor) 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 56
Zależność rozwoju generatywnego bobiku (Vicia faba L. minor) od współdziałania efektu wernalizacji z indukcją fotoperiodyczną 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 56
Fatty acids composition and the hydrophilic properties of phospholipids in seedlings of spring and winter wheat growing at 20 °C and 2 °C 1992 Physiologia Plantarum, 85: 129-132 zobacz
The influence of temperature of growth and the composition of phospholipids on membrane potential in callus of winter wheat 1992 Physiologia Plantarum, 85: A 37
Influence of warm intervals on the effects of vernalization and composition of phospholipid fatty acids in seedlings of winter wheat 1992 Journal of Agronomy and Crop Science, 168: 133-141 zobacz
Efektywność pobierania sacharozy przez izolowane zarodki pszenicy w zależności od jej stężenia w pożywce oraz temperatury wzrostu 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 53
Wpływ niskiej temperatury na wzrost i uwodnienie siewek pszenicy ozimej 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 52
The influence of temperature/light conditions of growth on the density and size of protoplasts from different organs of winter rape seedlings 1992 Physiologia Plantarum, 85: A 37
Obecność w ekstraktach z niedojrzałych kłosków czynnika indukującego kwitnienie pszenicy ozimej odmiany Grana 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 42
Influence of sucrose and mannitol concentrations on effectiveness of the in vitro vernalization of isolated winter wheat germs 1991 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 39: 57-67 zobacz
Fizjologiczne i biochemiczne aspekty termoindukcji rozwoju generatywnego pszenicy ozimej 1991 Rozprawa habilitacyjna, w serii: Monografie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 1-205
The influence extracts from plants showing different promotion of generative development on effectivness of vernalization of winter wheat embryos growing at in vitro conditions 1991 39. ETCS Meeting. Kraków, 16-19.09.1991, Abstracts: 139
The composition rate of synthesis of proteins in seedling of winter and spring wheat during vernalization 1990 Book of Abstracts of 20th FEBS Congress. Budapeszt, 19-25 August 1990, Poster 1615 (P-th 540)
The application of chromatophocussing for studying the changes of selected enzymes during vernalization of winter wheat 1990 Book of Abstracts of 20th FEBS Congress. Budapeszt, 19-25 August 1990, Poster 1614 (P-th 539)
Changes of lipids in winter rape leaves as influenced by factors inducing generative development of plants 1989 19th FEBS Congress. Roma, 3-7 July 1989, Abstracts: 338
Zastosowanie kultur tkankowych do badań termoindukcji rozwoju generatywnego pszenicy ozimej 1989 Biuletyn IHAR, 171: 153-160
Zastosowanie kultur tkankowych do badań nad termoindukcją generatywnego rozwoju ozimej pszenicy odm. Grana 1989 Konferencja "Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych". Radzików, 10-12.01.1989, Streszczenia: 57
Changes in phospholipid fatty acid composition of callus from immature embryos of winter wheat in relation to temperature and nutrient composition 1989 19th FEBS Congress. Roma, 3-7 July 1989, Abstracts: 313
Changes in the content of lipids and the composition of fatty acid in leaves of non-vernalized winter rape grafts (Brassica napus L. var. oleifera) grafted on vernalized stock 1988 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 36: 190-199
Influence of exogenous gibberellic acid (GA3) on the generative development of grafts from non-vernalized winter rape (Brassica napus L. var. oleifera) grafted on vernalized stock 1988 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 36: 179-182
Changes of ATP content in leaves of non-vernalized grafts of winter rape (Brassica napus L. var. oleifera) after grafting onto vernalized stock 1988 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 36: 183-189
Obserwations of effects of partial vernalization in winter rape plants grafted onto generative stock 1986 Journal of Agronomy and Crop Science, 156: 50-56 zobacz
The application of the affinity chromatography for studying changes in RNase activity in wheat germ 1986 5th Congress of FESPP. Hamburg, 31 August-4 September 1986, Abstracts: 16-05
Fizjologiczne wskaźniki produktywności kukurydzy. IV. Prognozowanie końcowego plonu na podstawie pomiarów wzrostu siewek w kontrolowanych warunkach wegetacji 1985 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 24: 49-61
Fizjologiczne wskaźniki produktywności kukurydzy. III. Korelacje pomiędzy prostymi cechami morfologicznymi siewek a końcowym plonem ziarna i suchej masy w naturalnych warunkach wegetacji roślin 1985 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 24: 35-48
Samoregulacja zawiązywania strąków u bobiku (Vicia faba minor Beck.) I. Wpływ usuwania młodych strąków na zawiązywanie strąków następnych oraz na starzenie się roślin 1985 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 24: 17-33
Określenie wartości współczynników Q10 oraz energii aktywacji procesu enzymatycznej degradacji RNA w homogenatach z wernalizowanych i kontrolnych kiełków ozimej i jarej pszenicy 1985 21. Zjazd PTBioch. Kraków, 25-27.09.1985, Streszczenia: 240
Transfer by grafting of the effect of thermal induction of generative development in winter rape (Brassica napus var. oleifera L.) 1984 Acta Agrobotanica, 37: 29-37 zobacz
Shortening of the development cycle in winter rape (Brassica napus var. oleifera L.) by grafting nonvernalized scions on generative stock 1984 Acta Agrobotanica, 37: 39-45 zobacz
Using sepharose for isolation and purification of RNaze from wheat germ seedlings 1984 16th FERS Meeting, Moskwa, Materiały zjazdowe: 319
The isolation, purification and culture of Brassica napus cv. Lingot cotyledon protoplasts 1983 6th International Protoplast Symposium. Bazylea, 4-6 September 1983, Poster
Zależność efektów neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem od stężenia siarki i azotu w pożywce oraz od stopnia szkodliwego działania SO2 na rośliny słonecznika i fasoli 1979 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 18: 47-65
Changes in the activity of fractions of nucleolytic enzymes in wheat leaves in the phases of vegetative and generative development 1979 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 27: 861-871
The activity of nucleolytic enzyme fractions in wheat germs during germination at vernalization temperature of l °C and at 20 °C 1979 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 27: 851-860
Zależność efektów neutralizacji dwutlenku siarki amoniakiem od stężenia siarki i azotu w pożywce oraz od stopnia szkodliwego działania CO2 na rośliny słonecznika i fasoli 1978 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 18:
Wpływ różnych koncentracji CO2 w powietrzu przy różnych poziomach siarczanów w podłożu na wegetację fasoli i słonecznika 1978 Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria, 18: 3-15
Changes in ribonucleases activity of winter wheat related to phase of development and age of leaves 1974 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 22: 117-122
Further studies on ribonucleases activity in leaves of winter wheat in the phases of generative and vegetative development 1972 Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiques, 20: 339-343