Publikacje

 • Izabela Marcińska x
Autor Tytuł Rocznik Miejsce publikacji PDF
The effect of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid on the production of oat (Avena sativa L.) doubled haploid lines through wide hybridization 2022 PeerJ: e12854 zobacz
Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2021 Biuletyn IHAR, 295: 185–188 zobacz
 • Chłosta I.
 • Kozieradzka-Kiszkurno M.
 • Kwolek D.
 • Marcińska I.
 • Sieprawska A.
 • Popielarska-Konieczna M.
Exogenous abscisic acid impacts the development of isolated immature endosperm in bread wheat 2021 Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 147: 599–610 zobacz
Oat doubled haploid production through wide hybridization with maize 2021 Segui-Simarro J.M. (eds) Doubled Haploid Technology. Methods in Molecular Biology, vol 2287: 323-332. Humana, New York, NY. zobacz
Oat (Avena sativa L.) anther culture 2021 Segui-Simarro J.M. (eds) Doubled Haploid Technology. Methods in Molecular Biology, vol 2287: 313-322. Humana, New York, NY zobacz
The effect of zinc, copper and silver ions on oat (Avena sativa L.) androgenesis 2021 Plants, 10: 248 zobacz
Exogenous polyamines only indirectly induce stress tolerance in wheat growing in hydroponic culture under polyethylene glycol-induced osmotic stress 2020 Life, 10: 151 zobacz
Genetic parameters and QTL for total phenolic content and yield of wheat mapping population of CSDH lines under drought stress 2019 International Journal of Molecular Sciences, 20: 6064 zobacz
Chlorophyll fluorescence for prediction of yellow lupin (Lupinus luteus L.) and pea (Pisum sativum L.) susceptibility to drought 2019 Photosynthetica, 57: 950-959 zobacz
Factors inducing regeneration response in oat (Avena sativa L.) anther culture 2019 In Vitro Cellular & Developmental Biology -Plant, 55: 595-604 zobacz
The dynamics of cytokinin changes after grafting of vegetative apices on flowering rapeseed plants 2019 Plants, 8: 78 zobacz
Endogenous phytohormone profile during oat (Avena sativa L.) haploid embryo development 2019 In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 55: 221–229 zobacz
Obtaining of winter rye (Secale cereale L.ssp. cereale) haploid embryos through hybridization with maize (Zea mays L.) 2018 Cereal Research Communications, 46: 521–532 zobacz
Genetic analysis of water loss of excised leaves associated with drought tolerance in wheat 2018 PeerJ, 6: e506 zobacz
Complex characterization of oat (Avena sativa L.) lines obtained by wide crossing with maize (Zea mays L.) 2018 PeerJ, 6: e510 zobacz
The effect of genotype, media composition, pH and sugar concentrations on oat (Avena sativa L.) doubled haploid production through oat × maize crosses 2018 Acta Physiologiae Plantarum, 40: 1-10 zobacz
Chlorophyll a fluorescence parameters in the evaluation of oat DH lines yield components 2017 Cereal Research Communications, 45: 665–674 zobacz
Polyamines in yellow lupin (Lupinus luteus L.) tolerance to soil drought 2017 Acta Physiologiae Plantarum, 39: 202 zobacz
Application of photochemical parameters and several indices based on phenotypical traits to assess intraspecific variation of oat (Avena sativa L.) tolerance to drought 2017 Acta Physiologiae Plantarum, 39: 153 zobacz
Conversion of oat (Avena sativa L.) haploid embryos into plants in relation to embryo developmental stage and regeneration media 2016 In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, 52: 590-597 zobacz
The effect of light intensity on the production of oat (Avena sativa L.) doubled haploids through oat × maize crosses 2016 Cereal Research Communications, 44: 490-500 zobacz
The effect of auxin and genotype on the production of Avena sativa L. doubled haploids lines 2016 Plant Growth Regulation, 78: 155-165 zobacz
Application of chosen factors in the wide crossing method for the production of oat double haploids 2015 Open Life Sciences, 10: 112-118 zobacz
QTL mapping for germination of seeds obtained from previous wheat generation under drought 2014 Central European Journal of Biology, 9: 374-382 zobacz
Alleviation of osmotic stress effects by exogenous application of salicylic or abscisic acid on wheat seedlings 2013 International Journal of Molecular Sciences, 14: 13171-13193 zobacz
Effect of soil drought on the yield structure, protein and phenolics content in Pisum sativum and Lupinus luteus 2013 Acta Agronomica Hungarica, 61: 267-278 zobacz
Zmiany zawartości osmoprotektantów w liściach grochu siewnego i łubinu żółtego w warunkach suszy glebowej 2013 Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 18: 169-177
Production of double haploids in oat (Avena sativa L.) by pollination with maize (Zea mays L.) 2013 Central European Journal of Biology, 8: 306-313 zobacz
Impact of osmotic stress on physiological and biochemical characteristics in drought susceptible and drought resistant wheat genotypes 2013 Acta Physiologia Plantarum, 35: 451-461 zobacz
Changes in root system structure, leaf water potential and gas exchange of maize and triticale seedlings affected by soil compaction 2013 Environmental and Experimental Botany, 88: 2-10 zobacz
The relations between drought susceptibility index based on grain yield (DSIGY) and key physiological seedling traits in maize and triticale genotypes 2013 Acta Physiologiae Plantarum, 35: 549-565 zobacz
Quantitative trait loci for leaf chlorophyll fluorescence parameters, chlorophyll and carotenoid contents in relation to biomass and yield in bread wheat and their chromosome deletion bin assignments 2013 Molecular Breeding, 32: 189-210 zobacz
The effect of ionizing radiation on vernalization, growth and development in winter wheat 2013 Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 55: 23-28 zobacz
 • Popielarska-Konieczna M.
 • Kozieradzka-Kiszkurno M.
 • Tuleja M.
 • Ślesak H.
 • Kapusta P.
 • Marcińska I.
 • Bohdanowicz J.
Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies 2013 Protoplasma, 250: 361-369 zobacz
Zmiany wartości żywieniowej roślin bobowatych w warunkach suszy glebowej 2012 Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne 15: 113-119
Mapowanie QTL plonu i zawartości sacharozy w stresie suszy u pszenicy 2012 Episteme, 14: 357-364
Cytokinins in shoot apices of Brassica napus plants during vernalization 2012 Plant Science, 187: 105-112 zobacz
Indirect organogenesis of field bean (Vicia faba L. minor) 2012 Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, 54: 102-108 zobacz
Mammalian androgen stimulates photosynthesis in drought-stressed soybean 2012 Central European Journal of Biology, 7: 902-909 zobacz
The relationship between seedling growth and grain yield under drought conditions in maize and triticale genotypes 2012 Acta Physiologiae Plantarum, 34: 1757-1764 zobacz
Cytokininy 2011 W: Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Jankiewicz L.S., Lipecki J. (red.), PWN, Warszawa: 13-20
Zmiany zawartości białek rozpuszczalnych i związków fenolowych w liściach grochu siewnego i łubinu żółtego w warunkach suszy glebowej 2011 W: Biomeditech. Badania i Innowacje, Zeszyty Naukowe. Czubenko M., Merta T. (red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2011: 33-39
Mapping QTLs for yield components and chlorophyll a fluorescence parameters in wheat under three levels of water availability 2011 Plant Genetic Resources: characterization and utilization, 9: 291-295 zobacz
Contents of polyamines during vernalization in wheat and the effect of zearalenone 2010 Biologia Plantarum, 54: 483-487 zobacz
The effect of plant growth regulators and their interaction with electric current on winter wheat development 2010 Acta Physiologiae Plantarum, 32: 987-995 zobacz
Wpływ wybranych czynników na indukcję androgenezy owsa (Avena Sativa L.) 2009 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 534: 273-281 zobacz
Wstępne badania nad kulturą In vitro izolowanego bielma przedstawicieli rodzaju Triticum L. 2009 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 534: 231-241 zobacz
Prospects of androgenetic induction in Lupinus spp 2008 Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 94: 131-137 zobacz
Interaction between temperature and sucrose content during growth and differentiation of wheat (Triticum aestivum L.) cell suspension 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 143-154
Differentiation of wheat cell suspension cultured in cold - impact of zearalenone and 24-epibrassinolide 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 127-136
Wpływ diod elektroluminescencyjnych (LED) na wzrost i morfologię kalusa bobiku 2007 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 523: 69-82
Enzyme linked immunoassay method and its use in ABA measurements 2004 In: Analytical methods in plant stress biology. Filek M., Biesaga-Kościelniak J., Marcińska I. et al. (eds), Institute of Plant Physiology, PAS, Kraków: 14-25
The influence of growth regulators on membrane permeability in cultures of winter wheat cell 2004 Zeitschrift für Naturforschung, 59c: 673-678 zobacz
X ray structure investigations of winter wheat membrane systems. I. Influence of phytohormones on phospholipids orientation in non embryogenic cells 2003 Plant Science, 165: 265-270 zobacz
The effect of electric current on flowering of grafted scions of non-vernalized winter rape 2003 Biologia Plantarum, 46: 625-628 zobacz
Effect of zearalenone treatment in the production of wheat haploids via maize pollination system 2003 Plant Cell Reports, 21: 1035-1049 zobacz
Wpływ AgNO3, CuSO4 i NaCl na wzrost i różnicowanie zawiesiny komórkowej pszenicy (Triticum aestivum L.) 2002 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 488: 589-594 zobacz
Effect of physical, physiological and genetic factors on callus induction, differentiation and regeneration of winter triticale (xTriticosecale Wittm.) 2002 Cereal Research Communication, 30: 63-68 zobacz
The influence of zearalenone on growth parameters of wheat suspension culture 2002 Journal of Plant Pathology (Procedings of the 5th Congress of the European Fundation for Plant Pathology): 363-365
Direct electric current replaces the chilling effect in vernalization of winter wheat 2002 Journal of Plant Physiology, 159: 795-797 zobacz
Kinetyka wzrostu zawiesiny pszenicy (Triticum aestivum L. ) w zależności od stężenia sacharozy w pożywce 2001 Biotechnologia, 2: 104-110 zobacz
The effect of zearalenone on the structural changes in stearic acid and inositol - used as a model of artificial cell membrane 2001 Biological Bulletin of Poznań, 38: 21-22 zobacz
Applicability of polish winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to long-term in vitro culture 2001 Cereal Research Communications, 29: 127-134 zobacz
Cytokinin activities in cells of wheat inflorescence in dependence of its developmental stage 2001 Cellular & Molecular Biology Letters, 6: 313-318 zobacz
Wpływ IAA i zeatyny na wzrost i różnicowanie kultury zawiesinowej pszenicy Triticum aestivum L. 2000 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 149-160
Wpływ zearalenonu na indukcję i regenerację kalusa pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego 2000 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 17-23
Udział zearalenonu i analogów auksyn w stymulacji wzrostu haploidalnych zarodków pszenicy ozimej 2000 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 473: 25-31
Effect of length and developmental stage of spike on the induction and differentiation efficiency of callus tissue in winter wheat. Evidence for generative development of regenerated plants 1999 Acta Physiologiae Plantarum, 21: 355-363 zobacz
 • Wędzony M.
 • Marcińska I.
 • Ponitka A.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina A.
 • Woźna J.
Genetic control of haploid embryo formation in triticale maize crosses 1999 In: Wide crosses in cereals - problems and applications. Wędzony M., Skrudlik G. (eds), Proceedings of the Conference of COST Action 824 "Gametic embryogenesis", Kraków 18-20 February 1999: 40-42
Plant regeneration of haploid wheat embryos derived after pollination with maize through callus or embryo-rescue culture 1999 In: Wide crosses in cereals - problems and applications. Wędzony M., Skrudlik G. (eds), Proceedings of the Conference of COST Action 824 "Gametic embryogenesis", Kraków 18-20 February 1999: 40-42
The effect of pH of zearalenone and 2,4-D solutions on the effectiveness of the formation of wheat haploid embryos after pollination by maize (Zea Mays L.) 1999 In: Wide crosses in cereals - problems and applications. Wędzony M., Skrudlik G. (eds), Proceedings of the Conference of COST Action 824 "Gametic embryogenesis", Kraków 18-20 February 1999: 7-9
Zmiany kinetyki wzrostu i parametrów pożywki w czasie hodowli zawiesiny komórkowej pszenicy wyprowadzanej z różnej masy kalusa (Triticum aestivum L.) 1999 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 469: 627-641
Współdziałanie zearalenonu z wybranymi substancjami w stymulacji rozwoju generatywnego pszenicy ozimej 1999 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 469: 305-310
 • Ponitka A.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina A.
 • Wędzony M.
 • Marcińska I.
 • Woźna J.
The influence of various in vitro culture conditions on androgenetic embryo induction and plant regeneration from hexaploid triticale (x Triticosecale Wittm.) 1999 Journal of Applied Genetics, 40: 165-174 zobacz
Udoskonalenie metod otrzymywania linii podwojonych haploidów pszenżyta jako materiału dohodowli 1998 Działalność Naukowa PAN. Nauki Rolnicze, 5: 141-142
Another culture response of triticalesubstitution lines 1998 Materiały ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego. Warszawa, 19-22. 09.1998
Wpływ zearalenonu, GA3 i kinetyny na proces różnicowania kalusa pszenicy oraz rozwój generatywny zregenerowanych roślin 1998 Current Topics in Biohysics, 22: A-92 zobacz
Zbadanie zdolności do rozwoju generatywnego haploidów pszenicy uzyskanych drogą androgenezy 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku". Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 313
Zbadanie możliwości zastąpienia lub dokończenia wernalizacji zarodków pszenicy za pomocą egzogennego zearalenonu 1998 51 Zjazd PTB "Botanika polska u progu XXI wieku" Gdańsk, 15-19.09.1998, Materiały: 42
Indukcyjny wpływ pola elektrycznego na zmiany morfologiczne kalusa pszenicy w obecności zearalenonu i melatoniny 1998 Current Topics in Biohysics, 22: A-91 zobacz
Production of haploids andDH lines in triticale 1998 IX International Congress on Plant Tissue and Cell Culture. Jerusalem, 14-19 June 1998, Abstracts: 177
 • Wędzony M.
 • Marcińska I.
 • Ponitka A.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina A.
 • Woźna J.
Factors influencing triticacle doubled haploid prodution by means of crosses with maize 1998 Proceedings of 4th International Triticale Symposium. Red Deer, 26-30 July 1998, Abstract: 45-52
Wpływ składu pożywki na wzrost i różnicowanie kalusa Mesembryanthemum crystallinum L. 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 137-141
Czy zapłodnienie u ozimej pszenicy można wiązać z blokadą kwitnienia? 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 111-117
Badaniemożliwości zastąpienia 2,4-D zearalenonem w indukcji wzrostu haploidalnych zarodków pszenicy po zapyleniu kukurydzą 1998 W: Zastosowanie kultur in vitrow fizjologii roślin - III część. Dubert F., Rapacz M. (red.), ZFR PAN, Kraków: 25-29
Wpływ zearalenonu na zmiany potencjału elektrycznego i wzrost roślin ozimych po 2-tygodniowej wernalizacji w warunkach in vitro 1998 In: Ecophysiological aspects of plant responses to stressfactors. Grzesiak S., Skoczowski A., Miszalski Z. (eds), ZFR PAN, Kraków: 147-134
Influence of pollination on frequency of embryo formation in triticale x maize crosses 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 41
The influence of media composition on the callus growth and differentiation of Mesembryanthemum crystalinum L. 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 31
Is the fertilization of winter wheat involved in the blockade of flowering? 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 10
Effect ofreplacement of 2,4-D by the zearalenone on the haploid embryos growth in wheat (Triticumaestivum L.) after its pollination with maize (Zea mays L.) 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 16
The influence of zearalenone on electrical potential and growth of winter crops after two weeks vernalization in vitro 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 33
 • Wędzony M.
 • Marcińska I.
 • Ponitka A.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina A.
 • Woźna J.
Production of doubled haploids in triticale (×Triticosecale Wittm.) by means of crosses with maize (Zea mays L.) using picloram and dicamba 1998 Plant Breeding, 117: 211-215 zobacz
Tentative determination of the molecular weight of substances stimulating the flowering of winter wheat 1998 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 183-188 zobacz
The effect of selected chemical factors that influence the ability of wheat callus to differentiation on physico-chemical proprties of cell membranes. II. Changes of electric properties of cell surface 1998 Current Topics in Biophysics, 22: 57-61 zobacz
The effect of selected chemical factors that influence the ability of wheat callus to differentiation on physico-chemical proprties of cell membranes. I. Changes in the composition of lipids and their fatty acids 1998 Current Topics in Biophysics, 22: 49-56 zobacz
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów z podstaw liści wernalizowanych siewek pszenicy 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 29-32
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 39-50
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku w warunkach in vitro - badania wstępne 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 75-78
Ploidy of green regenerants obtained from androgenic anther cultureof triticale (xTriticosecale) 1997 Spring Symposium on Plant Cytogenetics. Cieszyn, 19-22 May 1997, Abstracts: 80
Efektywność androgenezy pszenżyta w zależności od genotypu i warunków prowadzenia kultur in vitro 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 313-315
Skład kwasów tłuszczowych tkanki kalusowej uzyskanej z liści wernalizowanej pszenicy 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 541-544
Wpływ 2,4-D na akumulację 14C IAA w kulturach kalusa pszenicy 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 349-350
Możliwość uzyskania roślin generatywnych wyprowadzonych z izolowanych stożków wzrostu pędu pszenicy ozimej oraz stymulowanie ich rozwoju generatywnego przez ekstrakty tkankowe w warunkach in vitro 1997 Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 318: 367-370
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku in vitro 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 75-78
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów ozimej pszenicy z podstaw liści wernalizowanych siewek 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 29-33
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Efektywność ekstraktów z siewek o różnym stopniu indukcji generatywnej 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 33-38
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej - współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1997 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), ZFR PAN, Kraków: 39-51
Influence of the elicitor of stem rust on the viability and growth rate of callus from two near-isogenic wheat genotypes 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 238
Production of triticale green plants in relation to culture conditions of androgenic embryo culture 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 235
Transfer the readliness to earing of regenerants obtained via callus from some genotypes of winter triticale 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 221
Effect of the electric field on the induction of flowering in rape under in vitro conditions - preliminary investigations 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 207
Obtaining of wheat regenerants capable offlowering from leaf base 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 198
Influence of tissue extracts on the generative development of winter wheat. The effectiveness of extracts from seedlings of various degrees of generative induction 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 197
Influence of tissue extracts on the generative development of winter wheat. Co-action and the exogenous zearalenon 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 19: 196
Influence of light and temperature on regeneration of triticale androgenic plants 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 57
Comparision of the morphological features of the plants of winter triticale regenerated through callus obtained from immature inflorescences and from seeds 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 56
Effect of Ca2+ and La3+ on the callus differentiation in wheat 1997 Biological Bulletin, 34: 44
The influence of zearalenone on electrical potential and growth of winter crops after two weeks vernalization invitro 1997 Acta Physiologiae Plantarum, 20: 33
A quick test to evoluate the activity of factors stimulating flowering of winter wheat under in vitro conditions 1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35: 55
Relation between the electric surface potential of callus tissue and its histological structure 1997 Current Topics in Biophysics, 21: 31-36 zobacz
Relationship between differentation of cells in wheat callus and their surface potential 1997 Current Topics in Biophysics, 21: 26-30 zobacz
Stimulation of generative development of winter wheat by the extracts from inflorescences of various crop plants 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 241-247
Selected physico-chemical properties of the flower inducing factor in extract from wheat ears 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 235-240.
 • Wędzony M.
 • Marcińska I.
 • Ślusarkiewicz-Jarzina A.
 • Ponitka A.
 • Woźna J.
The synergistic effect of temperature shocks and composition of culture media on the androgenesis induction in triticale (x triticosecale L.) anther culture 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 117-119
Wpływ elicitora ze rdzy zbożowej na żywotność i tempo wzrostu kalusa z dwóch prawie izogenicznych linii pszenicy 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia
Przekazywanie poprzez kalus zdolności do kłoszenia się regenerantów u kilku genotypów pszenżyta ozimego 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 15
Wzrost i różnicowanie kalusa pszenicy ozimej pod wpływem stresu niskiej temperatury i 2,4-D 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 359-368
Comparison of the ability to flower of regenerantion obtained via callus from various parts of immature inflorescence of winter wheat 1996 Plant Physiology and Biochemistry, Special issue: 68
Porównanie indukcji i różnicowania kalusa uzyskanego z różnych fragmentów niedojrzałych kwiatostanów pszenicy ozimej 1996 VI Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Lublin, 12-14.09.1996, Streszczenia: 84
The reaction of various organs of wheat plants on stress caused by 2,4-D treatment at in vitro culture 1996 Medzinárodná konferencia "Rastlina v podmienkach stresu", Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Račkova dolina, 18-19 Jún 1996, Zbornik: 123-124
Effect of vernalization conditions on growth and differentiation of callus from immature embryos and on generative development of regenerated plants of winter wheat 1996 Acta Physiologiae Plantarum, 18: 67-74
The induction of callus from rape hypocotyl under external field 1996 Plant Physiology and Biochemistry, Special issue: 274
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kwitnienia rzepaku w warunkach in vitro - badania wstępne 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996,Streszczenia: 34
Wpływ jonów Ca2+ i 2,4-D na właściwości elektryczne i skład kwasów tłuszczowych kalusa pszenicy ozimej 1996 VI Ogólnopolska Konferencja Biologii Komórki. Lublin, 12-14.09.1996, Sreszczenia: 35
Wpływ pola elektrycznego na indukcję kalusa rzepaku 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 207-212
Uzyskanie zdolnych do kwitnienia regenerantów z podstaw liści wernalizowanych siewek pszenicy 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 26
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Efektywność ekstraktów z siewek o różnym stopniu indukcji generatywnej 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 25
Wpływ ekstraktów tkankowych na rozwój generatywny pszenicy ozimej. Współdziałanie ekstraktów z egzogennym zearalenonem 1996 II Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 21-23.11.1996, Streszczenia: 2
Wpływ zearalenonu na rozwój generatywny pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1996 32. Zjazd PTBioch. Kraków, 17-20.09.1996, Streszczenia: 326
Wstępne badania nad wrażliwością tkanki macierzystej i kalusowej pszenicy w warunkach in vitro na elicitor ze rdzy zbożowej 1996 W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie abiotycznych czynników stresowych. Grzesiak S., Miszalski Z. (red.), ZFR PAN, Kraków: 201-204
Strefowa budowa kalusa a potencjał elektryczny jego powierzchni 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 437
Comparison of the applicability of Polish varieties of winter wheat for in vitro cultures. Part II: Induction of callus from meristematic tissue of the basis of coleoptile and the first leaf 1995 Acta Agraria et Silvestria, 33: 35-43 zobacz
Transfer of the ability to flower in winter wheat via callus tissue regenerated from immature inflorescences 1995 Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 41: 285-288 zobacz
Możliwość wykorzystania tkanki kalusowej w badaniach procesu wernalizacji 1995 W: Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin. Dubert F., Skoczowski A. (red.), Zakład Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Kraków: 75-84
Zależność pomiędzy powierzchniowym potencjałem elektrycznym a histologiczną budową kalusa pszenicy 1995 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Łódź, 11-13.09.1995, Streszczenia: 67
Powierzchniowy potencjał elektryczny jako wskaźnik różnicowania się komórek kalusa pszenicy 1995 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Łódź, 11-13.09.1995, Materiały: 66
The influence of selected factors on the induction and regeneration of callus from immature embryos of wheat 1995 50. Zjazd PTB "Szata roślinna Polski w procesie przemian". Kraków, 26.06 - 01.07.1995, Materiały: 95
Changes in surface electric potential during differentiation of shoot apex of wheat 1995 Second Workshop on Plant Physiology and Biochemistry. Poznań, 14-15 September 1995, Abstracts: 12
Protoplasty jako model w badaniach nad wpływem chłodu na rośliny 1995 31. Zjazd PT Biochemicznego. Warszawa, 6-8.09.1995, Streszczenia: 131
Comparison of the applicability of domestic varieties of winter wheat for in vitro cultures. Part I: Endosperm supported induction of callus mesocotyl of mature embryos 1994 Acta Agraria et Silvestria, 32: 95-104
Szybka regeneracja zdolnych do kwitnienia roślin pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 516: 315-320
Szybka regeneracja zdolnych do kwitnienia roślin pszenicy ozimej w warunkach in vitro 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 59
Przenoszenie zdolności do kwitnienia poprzez kalus uzyskany z różnych eksplantatów generatywnie zaindukowanych siewek pszenicy ozimej 1994 Trzecie Seminarium Krajowe. "Rośliny zbożowe: kultury pylnikowe, hodowla niedojrzaych zarodków - możliwości ich zastosowania". Poznań, 15.02.1994, Streszczenia: 17
Możliwość wykorzystania tkanki kalusowej w badaniach procesu wernalizacji 1994 I Ogólnopolska Konferencja "Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin", ZFR PAN. Kraków, 15-17.12.1994, Streszczenia: 19
Changes of electrical potential during redifferentiation cells and callus induction in wheat tissue 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5: 333-337
Zmiany potencjału elektrycznego podczas odróżnicowywania komórek i indukcji kalusa w eksplantatach pszenicy 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 62
Zmiany potencjału elektrycznego tkanki przed i w czasie tworzenia kalusa 1994 Trzecie Seminarium Krajowe. "Rośliny zbożowe: kultury pylnikowe, hodowla niedojrzaych zarodków - możliwości ich zastosowania". Poznań, 15.02.1994, Streszczenia: 14
Stimulation the effectiveness of partial vernalization to isolated embryos of winter wheat by the extracts from plants of different stages of generative development 1994 Acta Physiologiae Plantarum, 16: 27-32
The effectiveness of flowering stimulation in winter wheat under the influence of extracts from plants of various degrees of generative induction 1994 Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Biological Sciences, 42: 63-71
Poszukiwanie aktywnego materiału roślinnego stymulującego kwitnienie ozimej pszenicy po częściowej wernalizacji zarodków w warunkach in vitro 1994 Prace Ogrodu Botanicznego PAN, 5: 321-325
Poszukiwanie aktywnego materiału roślinnego stymulującego kwitnienie ozimej pszenicy po częściowej wernalizacji zarodków w warunkach in vitro 1994 VII Ogółnopolska Konferencja "Potencjalne zastosowania kultur in vitro w nowoczesnej hodowli roślin". Katowice-Ustroń, 21-23.09.1994, Streszczenia: 60
Ocena przydatności krajowych odmian pszenicy ozimej do celów hodowli in vitro 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 136
Wernalizacja tkanki kalusowej z niedojrzałych zarodków przenicy odmiany Grana 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 116-117
Changes of surface potential and phospholipid composition of winter wheat callus cells grown at 5 and 25 °C 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 171: 243-250 zobacz
Zależność pomiędzy różnicowaniem się komórek kalusa pszenicy i ich potencjałem elektrycznym 1993 29. Zjazd PTBioch. Wrocław, 15-17.09.1993, Streszczenia: 561
The effectiveness of vernalization of immature embryos of winter wheat var. Grana as related to age and exogenous phytohormones 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 170: 234-242 zobacz
Influence of cold and concentration of sucrose on its uptake and respiration rate of isolated embryos of winter wheat 1993 Journal of Agronomy and Crop Science, 171: 305-313 zobacz
Efektywność wernalizacji ozimej pszenicy pod wpływem ekstraktów z niedojrzałych kłosków o różnym stopniu oczyszczenia 1993 1. Warsztaty Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin PTB. Toruń, 15-16.03.1993, Streszczenia: 115
Efektywność wernalizacji niedojrzałych zarodków ozimej pszenicy Grana jako parametr wieku oraz egzogennych regulatorów wzrostu 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 79
Przenoszenie zdolności do kwitnienia pszenicy ozimej za pomocą tkanki kalusowej uzyskanej z niedojrzałych kwiatostanów 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 80
The influence of temperature of growth and the composition of phospholipids on membrane potential in callus of winter wheat 1992 Physiologia Plantarum, 85: A 37
Influence of warm intervals on the effects of vernalization and composition of phospholipid fatty acids in seedlings of winter wheat 1992 Journal of Agronomy and Crop Science, 168: 133-141 zobacz
Efektywność pobierania sacharozy przez izolowane zarodki pszenicy w zależności od jej stężenia w pożywce oraz temperatury wzrostu 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 53
Obecność w ekstraktach z niedojrzałych kłosków czynnika indukującego kwitnienie pszenicy ozimej odmiany Grana 1992 49 Zjazd PTB. Kielce, 1-5.09.1992, Streszczenia: 42
Influence of sucrose and mannitol concentrations on effectiveness of the in vitro vernalization of isolated winter wheat germs 1991 Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 39: 57-67 zobacz
The influence extracts from plants showing different promotion of generative development on effectivness of vernalization of winter wheat embryos growing at in vitro conditions 1991 39. ETCS Meeting. Kraków, 16-19.09.1991, Abstracts: 139
Zastosowanie kultur tkankowych do badań termoindukcji rozwoju generatywnego pszenicy ozimej 1989 Biuletyn IHAR, 171: 153-160
Zastosowanie kultur tkankowych do badań nad termoindukcją generatywnego rozwoju ozimej pszenicy odm. Grana 1989 Konferencja "Postęp biologiczny a efektywność produkcji roślin rolniczych". Radzików, 10-12.01.1989, Streszczenia: 57
Changes in phospholipid fatty acid composition of callus from immature embryos of winter wheat in relation to temperature and nutrient composition 1989 19th FEBS Congress. Roma, 3-7 July 1989, Abstracts: 313
Potential of triticale × maize crosses to raise doubledhaploids of triticale 1988 Materiały z Konferencji Akcji COST-824 "Gametic Embryogenesis". Zurich, 18-20.09.1998
Translocation and distribution of assimilates and changes of plant weight and leaf area in early and late potato varieties 1981 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 29: 275-282
Absorption of 35SO2 and sulphur translocation in bean (Phaseolus vulgaris L.) 1977 Bulletin de l'Academie Polonaise des Sciences. Serie des Sciences Biologiques, 25: 813-820 zobacz