Projekty

  • Daniel Cabak x
  • Ewa Dubas x
  • Przemysław Kopeć x
  • Monika Krzewska (Hara) x
  • Sabina Malaga x
  • Anna Nowicka x
  • Agnieszka Springer (Janas) x
  • Iwona Żur (Szmider) x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) 2021 2026 MRiRW nr 4 MRiRW zobacz Żur
Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) 2016 2021 2015/18/M/NZ3/00348 NCN zobacz Żur
Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) 2017 2020 Tango2/340285/NCBR/2017 NCBR zobacz Żur
Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) 2020 2020
2019/3/X/NZ9/01879 MINIATURA NCN zobacz Kopeć
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych 2015 2018 MRiRW, nr 84 MRiRW zobacz Dubas
Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus) 2011 2014 2011/01/D/NZ9/02547 NCN zobacz Dubas
Identyfikacja białek związanych z podatnością na indukcję androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2012 2014 2011/01/N/NZ9/02541 NCN zobacz Krzewska
Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach 2010 2013 N N310 452638 NCN zobacz Żur
Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) 2009 2012 548/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0604 (TRITIGEN) zobacz Żur
Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.) 2007 2011
PBZ-MNiSW-2/3/2006/20 MNiSW zobacz
Genetyczna odporność na choroby grzybowe niezbędna dla zrównoważonej niskonakładowej produkcji zbóż – badania genetyczne i fizjologiczne w poszukiwaniu podłoża odporności pszenżyta (xTriticosecale) na pleśń śniegową Microdochium nivale 2007 2009
MNiSW 7/COS/2007/01 MNiSW Akcja COST 860 Akronim: SUSVAR zobacz
Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi 2006 2007
Umowa z dnia 1 maja 2006 DANKO Hodowla Roślin Sp z o.o. i Agencja Nieruchomości Rolnych zobacz