Projekty

 • Karolina Bistroń x
 • Anna Janeczko x
 • Monika Kula-Maximenko (Kula) x
 • Anna Maksymowicz x
 • Magdalena Ryś (Troć) x
 • Iwona Sadura x
 • Julia Stachurska x
 • Maria Tatrzańska-Matuła (Tatrzańska) x
 • Piotr Waligórski x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
System biochemiczny mikrośrodowiska trichomów wydzielniczych, jego właściwości biokatalityczne i potencjał w biotechnologii 2024 2028 UMO-2023/49/B/NZ1/02898 NCN zobacz Rodziewicz
Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) 2021 2026 MRiRW nr 4 MRiRW zobacz Żur
Fizjologiczne podłoże zburzeń mrozoodporności rzepaku ozimego w wyniku procesów deaklimacyjnych - rola brasinosteroidów 2020 2024 2019/35/B/NZ9/02868 NCN zobacz Janeczko
Zmiany gospodarki cukrowej w odpowiedzi na rozhartowanie jako jedna z przyczyn zaburzeń mrozoodporności u rzepaku ozimego 2022 2024
2022/06/X/NZ9/00780 MINIATURA NCN zobacz Ryś
Wpływ symulowanego promieniowania kosmicznego na jakość biomasy Chlorella vulgaris - potencjalnego źródła pożywienia dla astronautów. 2021 2022
2021/05/X/NZ9/00349 MINIATURA NCN zobacz Kula-Maximenko
Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy 2019 2022 2018/29/B/NZ9/01510 NCN zobacz Grzesiak
Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmienia. 2019 2021 2018/31/N/NZ9/02430 MINIATURA NCN zobacz Sadura
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016 2020 - MRiRW zobacz Dubert
Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych bazujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych oraz dodatków, bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej 2020 2020 POIR.02.03.02-12-0039/19-00 PARP Bony na innowacje dla MŚP zobacz Czyczyło-Mysza
Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego 2016 2018 2015/17/B/NZ9/01695 NCN zobacz Janeczko
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii 2017 2018 Biostrateg2/298241/10/NCBIR/2016 (akronim CROPTECH) NCBiR zobacz Skoczowski
Określenie fizjologicznych wskaźników odporności na suszę roślin strączkowych, odmian i materiałów hodowlanych 2011 2015
 • M. Maciejewski
 • M. Tatrzańska-Matuła
Um. nr 2.1/2011 z IGR PAN Poznań MRiRW, Dep. Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia 2009 2014 813/N-COST/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Dubert
Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus) 2011 2014 2011/01/D/NZ9/02547 NCN zobacz Dubas
Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach 2010 2013 N N310 452638 NCN zobacz Żur
Analiza wydajności systemu antyoksydacyjnego w warunkach stresowych 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Biesaga-Kościelniak
Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko 2010 2012 621/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Skrzypek
Określenie udziału poliamin i innych osmoprotektantów w stymulacji odporności pszenicy na stres osmotyczny 2009 2011 480/N-COST/2009/0 MNiSW Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Marcińska