Projekty

  • Agnieszka Ostrowska (Adamska) x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury 2021 2026 MRiRW nr 3 MRiRW zobacz Juzoń-Sikora
Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodnego u pszenżyta. 2019 2022 2018/31/B/NZ9/00298 NCN zobacz Hura
Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz 2014 2018 MRiRW, nr 26 MRiRW zobacz Żur
Badania nad biochemicznym podłożem molekularnej adaptacji aparatu fotosyntetycznego do suszy glebowej w różnych fazach wzrostu pszenżyta 2011 2014 2011/01/B/NZ9/00019 NCN zobacz Hura
Analiza wydajności systemu antyoksydacyjnego w warunkach stresowych 2011 2013 UDA-POIG.01.03.01-00-101/08-00 85% EFRR (środki europejskie), 15% MNiSW-OPI zobacz Biesaga-Kościelniak
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2010 2010 HOR hn - 078 dec/6/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2009 2009 HOR hn – 4040- dec-23/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2008 2008 HOR hn – 4040- dec – 14/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert