Projekty

  • Franciszek Dubert x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016 2020 - MRiRW zobacz Dubert
Określenie fizjologicznych wskaźników odporności na suszę roślin strączkowych, odmian i materiałów hodowlanych 2011 2015
  • M. Maciejewski
  • M. Tatrzańska-Matuła
Um. nr 2.1/2011 z IGR PAN Poznań MRiRW, Dep. Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia 2009 2014 813/N-COST/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2012 2012
HOR hn-801-5/12 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko 2010 2012 621/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Skrzypek
Fizjologiczne aspekty hartowania na mróz miskanta olbrzymiego (Miscanthus × gigantheus) oraz próba uzyskania roślin o zwiększonej mrozoodporności 2009 2012 N N310 084736 NCN zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2011 2011 HOR hn-801-2/11 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2010 2010 HOR hn - 078 dec/6/10 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2009 2009 HOR hn – 4040- dec-23/09 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert
Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę 2008 2008 HOR hn – 4040- dec – 14/08 MRiRW, Departament Hodowli i Ochrony Roślin zobacz Dubert