Badanie stanu osmotycznego w adaptacji do warunków suszy

2011-2013

Koordynator: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju), dr Michał Dziurka (Zakład Biologii Rozwoju)