Występowanie i mechanizmy działania regulatorów steroidowych (brasinolidu i progesteronu) u pszenicy jarej w warunkach suszy

2011-2012

Koordynator: dr hab. inż Anna Janeczko (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: dr Michał Dziurka (Zakład Biologii Rozwoju), dr Magdalena Mirek