Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach

2010-2013

Koordynator: dr hab. inż. Iwona Żur (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr Ewa Dubas (Zakład Biologii Komórki), dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii), dr Piotr Waligórski (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)