Chloroplastowe mechanizmy obrony i sygnalne u roślin halofitycznych

2010-2012

Koordynator: dr hab. inż. Ewa Niewiadomska (Zakład Biologii Stresu)

Wykonawcy: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Zakład Biologii Stresu), dr inż. Krzysztof Tokarz (Zakład Biologii Stresu), dr Piotr Rozpądek (Zakład Biologii Stresu), Magdalena Gruca