Transdukcja sygnału w indukowanej chłodem odporności pszenżyta na grzyba Microdochium nivale.

2010-2012

Koordynator: dr Magdalena Szechyńska-Hebda (Zakład Biologii Stresu)

Wykonawcy: dr Elżbieta Golemiec, Prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki), dr hab. inż. Edyta Skrzypek (Zakład Biotechnologii)