Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę

Koordynator: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: mgr Agnieszka Kalandyk (Zakład Biologii Rozwoju)