Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę

2011-2011

Koordynator: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: mgr Agnieszka Kalandyk (Zakład Biologii Rozwoju), dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii),  prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii)