Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie nowych bioregulatorów

2010-2013

Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju), dr hab. inż Anna Janeczko (Zakład Biologii Rozwoju)