Optymalizacja metody otrzymywania podwojonych haploidów owsa Avena sativa L.

2010-2012

Koordynator:   prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii)

Wykonawcy: dr Agata Nowakowska (Zakład Biotechnologii)