Poszukiwanie fizjologicznych wskaźników zwiększonej tolerancyjności roślin grochu i łubinu żółtego na suszę

2009-2009

Koordynator: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: dr inż. Agnieszka Ostrowska (Zakład Biologii Rozwoju)