Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (× Triticosecale Wittm.)

2009-2012

Koordynator: dr hab. inż. Iwona Żur (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki), dr Ewa Dubas (Zakład Biologii Komórki), dr Gabriela Gołębiowska-Pikania (Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii), dr Elżbieta Golemiec, dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii), dr Monika Krzewska (Zakład Biologii Komórki)