Opracowanie efektywnej metody uzyskiwania podwojonych haploidów owsa

2010-2010

Koordynator: dr hab. inż. Edyta Skrzypek (Zakład Biotechnologii)

Wykonawcy: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii), prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju), dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii)