Rola komunikacji korzenie-liście w tolerancji kukurydzy (Zea mays L.) na suszę glebową i niską temperaturę oraz możliwości jej wykorzystania w hodowli nowych mieszańców

2010-2011

Koordynator: dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii)

Wykonawcy: dr inż. Joanna Sawa (Zakład Ekolfizjologii)