Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia

2009-2012

Koordynator: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii), prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (Zakład Biologii Stresu), dr hab. inż Anna Janeczko (Zakład Biologii Rozwoju), dr Marta Libik-Konieczny (Zakład Biologii Stresu)