Lokalizacja loci genów warunkujących cechy ilościowe (QTL) związane z odpornością roślin pszenicy na suszę z wykorzystaniem mapy markerów i populacji linii podwojonych haploidów w korelacji ze wskaźnikami fizjologicznymi

2009-2011

Koordynator: dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii)

Wykonawcy: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii), dr hab. inż. Edyta Skrzypek (Zakład Biotechnologii), prof. dr hab. Stanisław Grzesiak (Zakład Ekofizjologii), dr hab. Tomasz Hura (Zakład Ekofizjologii), prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki), dr hab. Maciej Grzesiak (Zakład Ekofizjologii), dr Agata Nowakowska (Zakład Biotechnologii)