Efektywność wykorzystania wody oraz wysokość i jakość plonu pomidorów w warunkach zwykłego i naprzemiennego nawadniania oraz kolonizacji korzeni endomikoryzą (arbuscular mycorrhiza).

2009-2010

Koordynator: dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii)

Wykonawcy: dr Barbara Wojciechowska