Cell wall-plasmalemma-cytoskeleton as a sensor in cold-induced plant resistance to fungal infection

2008-2010

Koordynator: prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr Magdalena Szechyńska-Hebda (Zakład Biologii Stresu)