Genetyczne i fizjologiczne wskaźniki (markery) tolerancji roślin pszenicy jarej na stres suszy

2008-2011

Koordynator: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii), dr hab. inż. Edyta Skrzypek (Zakład Biotechnologii), dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii), dr hab. inż. Anna Janeczko (Zakład Biologii Rozwoju)