Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (× Triticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.)

2007-2011

Koordynator: prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr hab. inż. Iowna Żur (Zakład Biologii Komórki), dr Ewa Dubas (Zakład Biologii Komórki), dr Elżbieta Golemiec, dr Gabriela Gołębiowska-Pikania (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Małgorzata Karbarz (Chrupek) (Uniwersytet Rzeszowski)