Genetyczna odporność na choroby grzybowe niezbędna dla zrównoważonej niskonakładowej produkcji zbóż – badania genetyczne i fizjologiczne w poszukiwaniu podłoża odporności pszenżyta (xTriticosecale) na pleśń śniegową Microdochium nivale

2007-2009

Koordynator: prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr hab. inż. Iwona Żur ( Zakład Biologii Komórki), dr Ewa Dubas (Zakład Biologii Komórki), dr Elżbieta Golemiec, dr Gabriela Gołębiowska-Pikania (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Małgorzata Karbarz (Chrupek) (Uniwersytet Rzeszowski)