Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości z wykorzystaniem wód niskiej jakości oraz udoskonalonych systemów nawadniania i zarządzania

2007-2009

Kordynator: dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii)

Wykonawcy: dr inż. Joanna Sawa  (Zakład Ekofizjologii), dr Barbara Wojciechowska