Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi

2006-2007

Koordynator: Prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr hab. inż. Iwona Żur (Zakład Biologii Komórki), dr Ewa Dubas (Zakład Biologii Komórki), dr Elżbieta Golemiec, dr Gabriela Gołębiowska-Pikania (Uniwersytet Pedagogiczny), dr Małgorzata Karbarz (Chrupek) (Uniwersytet Rzeszowski)