Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management

2005-2009

Koordynator: dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii)

Wykonawcy: dr Barbara Wojciechowska, dr inż. Joanna Sawa (Zakład Ekofizjologii)