Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko

2010-2012

Koordynator: dr hab. Edyta Skrzypek (Zakład Biotechnologii)

Wykonawcy: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Zakład Biologii Rozwoju), prof. dr hab. Izabela Marcińska (Zakład Biotechnologii), dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii), dr Agata Nowakowska (Zakład Biotechnologii), dr Piotr Waligórski (Zakład Biologii Rozwoju), dr inż. Kinga Dziurka (Zakład Biotechnologii), dr Michał Dziurka (Zakład Biologii Rozwoju)