Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na Projekt Badań Stosowanych pt: "Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców" zgłoszony przez konsorcjum utworzone przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Hodowlę Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Podwojone haploidy (DH) owsa uzyskiwane będą metodą krzyżowania oddalonego poprzez zapylanie pyłkiem kukurydzy. Uzyskane homozygotyczne linie DH owsa zostaną wprowadzone do programu hodowlanego HR Strzelce, co pozwoli na przyspieszenie o kilka lat wytworzenia nowych odmian.  

U owsa, w przeciwieństwie do innych zbóż, chromosomy kukurydzy nie zawsze są eliminowane podczas rozwoju haploidalnego zarodka. Przeprowadzona zostanie identyfikacja mieszańców owsa z kukurydzą metodą hybrydyzacji in situ, która pozwoli na wykrycie translokacji pomiędzy genomami owsa i kukurydzy. U uzyskanych linii DH zostaną ocenione komponenty plonu i jakość ziarna. IFR PAN w Krakowie jest jedynym ośrodkiem badawczym w Polsce, w którym otrzymywane są DH owsa metodą krzyżowań oddalonych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Edyta Skrzypek, Zakład Biotechnologii IFR PAN.

Pozostali wykonawcy z Zakładu Biotechnologii: dr hab. Izabela Marcińska prof. IFR PAN, dr inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr inż. Kinga Dziurka, dr Marzena Warchoł. 

Okres realizacji projektu: 2015-2018