Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus)

2011-2014

Kierownik projektu: Dr Ewa Dubas (Zakłd Biologii Komórki)

Wykonawcy: Dr hab. inż. Iwona Żur (Zakład Biologii Komórki), dr Michał Dziurka (Zakład Biologii Rozwoju), dr Monika Krzewska (Zakłd Biologii Komórki), dr Piotr Waligórski (Zakład Biologii Rozwoju)