Lokalizacja QTL zimotrwałości u pszenżyta (× Triticosecale Wittm.)

2011-2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Wędzony (Zakład Biologii Komórki)

Wykonawcy: dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (Zakład Biotechnologii); dr hab. Tomasz Hura (Zakład Ekofizjologii); dr inż. Magdalena Szechyńska-Hebda (Zaklad Biologii Stresu)