Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie

2011-2014

Kierownik projektu: dr hab. Maciej Grzesiak  (Zakład Ekofizjologii)

Wykonawcy: dr hab. Franciszek Janowiak (Zakład Ekofizjologii), prof dr hab. Stanisław Grzesiak  (Zakład Ekofizjologii), dr hab. Tomasz Hura (Zakład Ekofizjologii)