Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny

2011-2014

Kierownik projektu: dr Ewa Surówka (IFR PAN)

Wykonawcy:

dr Michał Dziurka (IFR PAN)
prof. dr hab. Maria Filek (IFR PAN, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Ewa Gajewska (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Andrzej Kornaś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
prof. dr hab. Ewa Kurczyńska (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Dariusz Latowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski (IFR PAN, obecnie IB PAN)
prof. dr hab. Marcin Rapacz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)