Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny

2011-2014

Kierownik projektu: dr Ewa Surówka (Zakład Biologii Stresu)

Wykonawcy: 
prof. dr hab. Zbigniew Miszalski  (Zakład Biologii Stresu)
prof. dr hab. Maria Filek (Zaklad Biologii Rozwoju)
dr hab. Tomasz Hura (Zakład Ekofizjologii)