Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 7, Zadanie 8

2012-2015