Innowacyjny system selekcji jęczmienia i pszenżyta oparty o najnowsze osiągnięcia fenomiki i genomiki — Zadanie 5, Zadanie 9

2012-2015