Określenie zdolności wybranych gatunków roślin uprawnych do wzrostu w warunkach zasolonej gleby oraz zbadanie efektywności chemicznych stymulatorów wzrostu i czynników stresowych w łagodzeniu skutków zasolenia

2009-2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. Franciszek Dubert (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: dr Ewa Surówka  (Zakład Biologii Stresu), prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak (Zakład Biologii Rozwoju), mgr inż. Maciej Maciejewski (Zakład Biologii Rozwoju), mgr  Agnieszka Kalandyk (Zakład Biologii Rozwoju), mgr inż. Maria Tatrzańska (Zakład Biologii Rozwoju)