Charakterystyka systemu antyoksydacyjnego oraz ocena stężenia endogennych giberelin w transformowanych za pomocą Agrobactereium rhizogenes roślinach Stevia rebaudiana Bertoni uzyskanych na drodze mikropropagacji

2014-2016

Kierownik projektu: mgr inż. Żaneta Michalec-Warzecha (Zakład Bilogii Stresu)

Wykonawcy: dr Marta Libik-Konieczny (Zakład Bilogii Stresu)