Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych bazujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych oraz dodatków, bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej

Przedmiotem projektu była usługa badawczo-rozwojowa mająceja na celu doprowadzenie do :
1/opracowania nowych zestawów dietetycznych bazujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych, o wysokiej wartości użytkowej: odżywczej, sensorycznej,
2/opracowania nowych dodatków, bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej.
W zakres usługi wchodzi:
-opracowanie wytycznych do optymalizacji technologii pozyskania materiału bazowego o optymalnych parametrach,
- wykonanie badań i analiz wraz z opracowaniem ich wyników,
-włączenie użytkowników końcowych: ocena organoleptyczna i analiza sensoryczna,
-opracowanie formulacji nowych produktów, składu, kart produktów, oznakowania, określenie wartości odżywczej,
-przeniesienie praw własności intelektualnej do wyników prac.