Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii

Kierownik zadania: prof. dr hab. Andrzej Skoczowski

Wykonawcy ze strony IFR: dr Diana Saja, dr Monika Kula, dr hab. Anna Janeczko, dr Anna Maksymowicz