IFR PAN z prestiżowym wyróżnieniem Logo HR Excellence in Research

06.02.2024

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 30 stycznia 2024 r. Komisja Europejska przyznała naszemu Instytutowi Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) wyróżnienie HR Excellence in Research.

Wyróżnienie to nadawane jest instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych, a także przestrzegają zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania.

IFR PAN zobowiązał się do strategicznych działań umożliwiających transparentną rekrutację oraz rozwijanie kompetencji pracowników Instytutu - przyjaznego środowiska pracy.

Jesteśmy dumni z tego osiągnięcia i zobowiązani do dalszego doskonalenia naszych praktyk w rozwijaniu potencjału ludzkiego naszego Instytutu. 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2024-02-06 11:38:18 Edycja rekordu Edycja rekordu "IFR PAN z prestiżowym wyróżnieniem Logo HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2024-02-06 10:03:56 Edycja rekordu Edycja rekordu "IFR PAN z prestiżowym wyróżnieniem Logo HR Excellence in Research" w następującym zakresie:
Dostępny do
2024-02-06 09:29:41 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: IFR PAN z prestiżowym wyróżnieniem Logo HR Excellence in Research
print