Seminarium naukowe IFR PAN

23.01.2024

2024.01.30, godz. 13:00


"The green clean: Biodegradation and bioaccumulation of environmental pollutants by algae"
dr Peter Chaloupsky (Department of Chemistry and Biochemistry, Mendel University in Brno, Czech Republic)

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2024-01-23 13:36:38 Dodanie rekordu Anna Maksymowicz Nazwa rekordu: Seminarium naukowe IFR PAN
print