DR EWA SURÓWKA UZYSKAŁA STOPIEŃ DR HAB.

21.08.2023

Dnia 30 czerwca 2023 Pani Ewa Surówka, asystent w Zakładzie Biologii Komórki IFR PAN, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne

Serdecznie gratulujemy!

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-09-18 08:31:52 Edycja rekordu Edycja rekordu "DR EWA SURÓWKA UZYSKAŁA STOPIEŃ DR HAB." w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Treść (polski)
2023-08-21 09:03:23 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: DR EWA SURÓWKA UZYSKAŁA STOPIEŃ DR HAB.
print