DR MARZENA WARCHOŁ UZYSKAŁA STOPIEŃ DR HAB.

30.06.2023

Pani Marzena Warchoł, adiunkt w Zakładzie Biotechnologii IFR PAN, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Serdecznie gratulujemy!

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-06-30 08:11:48 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: DR MARZENA WARCHOŁ UZYSKAŁA STOPIEŃ DR HAB.
print