Seminarium naukowe IFR PAN

22.03.2023

zaplanowane pierwotnie na 2023.03.31, godz. 9.00 - przełożone

Analiza zmian ekspresji genu KinU w siewkach zbóż jarych podczas suszy i rehydratacji

dr inż. Agnieszka Ostrowska

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2023-03-30 10:19:35 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminarium naukowe IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Treść (polski)
2023-03-30 10:16:59 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminarium naukowe IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
Wstęp (angielski)
2023-03-30 10:15:49 Edycja rekordu Piotr Waligórski Edycja rekordu "Seminarium naukowe IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (polski)
admin.label.article.id (angielski)
admin.label.article.article_id (angielski)
Język (angielski)
Tytuł (angielski)
Wstęp (angielski)
Treść (angielski)
2023-03-22 09:50:35 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Seminarium naukowe IFR PAN
print