Zmarła Pani Profesor Alina Kacperska-Lewak

11.10.2022

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani  Profesor

Ś+P

Aliny Kacperskiej-Lewak, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wybitnej uczonej z zakresu fizjologii roślin, szlachetnego i prawego Człowieka.

Przez wiele lat Instytut Fizjologii Roślin  PAN w Krakowie współpracował z Panią Profesor przy realizacji projektów naukowo-badawczych. Pamiętamy i cenimy pomoc Pani Profesor przy tworzeniu naszego czasopisma Acta Physiologiae Plantarum. Szczególnie wdzięczni jesteśmy Pani Profesor za aktywny udział we wszystkich 11 edycjach, organizowanych przez nasz Instytut, międzynarodowych konferencji naukowych, które na trwałe wpisały się w kalendarz spotkań naukowców z Polski i całego świata.

Dyrekcja i pracownicy

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-10-11 09:01:42 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zmarła Pani Profesor Alina Kacperska-Lewak" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2022-10-11 09:00:55 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zmarła Pani Profesor Alina Kacperska-Lewak" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2022-10-11 09:00:43 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Zmarła Pani Profesor Alina Kacperska-Lewak
print