Warsztaty dla uczennic i uczniów

23.06.2022
Tematyka zajęć dotyczyła technik wykorzystywanych w badaniu procesów fizjologicznych u roślin:
- elektroforezy białek,
- kalorymetrii izotermicznej 
- spektrometrii Ramana
Zajęcia przeprowadzili pracownicy IFR PAN: dr Monika Kula-Maximenko, dr Diana Saja-Garbarz, dr Magdalena Ryś

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2022-06-23 08:02:37 Edycja rekordu Edycja rekordu "Warsztaty dla uczennic i uczniów" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2022-06-23 08:02:07 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Warsztaty dla uczennic i uczniów
print